משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

בנק אפוקתאי

על בנק אפקותאי שמעתם ?

גם אני לא...

עד שפנה אליי לקוח לצורך העברת הבעלות בדירה על שמו, דירה שירש מאימו ז"ל.

לדבריו הדירה בבעלותה המלאה של אימו ז"ל, מזה כחמישים שנים.

בדקתי מה הזכויות הרשומות בטאבו בהתייחס לדירה, והתברר לי, לתדהמתי, כי בשנת 1968 נרשמה הערת אזהרה לטובת בנק אפוקתאי כללי בע"מ, בסך של 5,700 לירות.

מהי בעצם הערת אזהרה ?

כאשר רוצים לקנות נכס מקרקעין ואין ברשותנו את ההון הנדרש במלואו, ניתן לפנות למוסד פיננסי (בנק למשכנתאות או חברת ביטוח) לצורך קבלת הלוואה כספית.

נותן ההלוואה הכספית נקרא "מלווה", ומבקש / מקבל ההלוואה הוא "הלווה".

שיעבוד הנכס:-

כדי להבטיח את החזר ההלוואה ע”י הלווה, הבנק למשכנתאות, בין היתר, עורך שטרות משכנתא לרישום בטאבו בגין ההלוואה וכן שטרות לרישום משכון אצל רשם המשכונות, ובכך למעשה משעבד את נכס המקרקעין לטובתו.

רישום שיעבוד על הנכס:-

עם אישור הלוואת המשכנתא, ובטרם יעביר הבנק למשכנתאות את הכספים ללווה, נדרש הלווה לדאוג לרישומים כאמור בטאבו ואצל רשם המשכונות, ולהציג לבנק אסמכתאות על רישום כאמור.

רישום פעולות אילו כרוך בתשלום אגרה, תשלום המוטל על הלווה – אגרה הנקבעת ע"י משרד המשפטים, ומתעדכנת אחת לשנה.

הלוואת משכנתא:-

לאחר שהלווה מציג בפני הבנק נסח טאבו ונסח מרשם המשכונות המעידים על הרישום, ולאחר שהלווה עמד בכל התנאים לפי דרישת הבנק, רק אז יעביר הבנק למשכנתאות את הלוואת המשכנתא ללווה או ישירות לבנק שנתן הלוואת משכנתא למוכר.

עד לפרעון מלא של ההלוואה, לא יימחקו הרישומים בטאבו ו/או אצל רשם המשכונות.

במקרה זה, התברר כי הגם שאימו של הלקוח פרעה את הלוואת המשכנתא במלואה, הלוואת משכנתא שנלקחה לטובת רכישת הדירה עשרות שנים קודם – רישום הערת האזהרה לטובת הבנק – לא נמחק.

הערת האזהרה נותרה על כנה משנות ה-60 של המאה הקודמת, לכן יש להקפיד לקבל מהבנק שטרות ביטול משכנתא ושטרות ביטול משכון, לצורך מחיקת הרישומים בטאבו ואצל רשם המשכונות.

היות ובמקרה הזה הבנק – בנק אפוקתאי כללי בע"מ - ממנו נלקחה הלוואת המשכנתא כבר לא קיים במערכת הבנקאית , ועל-מנת שהתמונה תהיה מלאה, אסביר כי חקרתי ומצאתי כי בשנות ה – 80 שונה שם הבנק לבנק שכולנו מכירים היטב – בנק לאומי למשכנתאות בע"מ....

פניתי אל הגורמים המתאימים בבנק לאומי למשכנאות לצורך קבלת שטרי ביטול משכנתא בצירוף תעודת שינוי שם מרשם החברות, על מנת להסיר את רישום הערת האזהרה הרובץ על הדירה, לשביעות רצונו של הלקוח.

יפית לוי , עו"ד ומגשרת

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (קומה 2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר הבית : www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו