משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

הסתלקות יורש מעיזבון

במאמרי זה אסביר מהי "הסתלקות" של יורש מחלקו בעיזבון:-

החוק המסדיר את העניין:-

חוק הירושה, התשכ"ה – 1965.( להלן: “החוק")

מהי ירושה ?

עם מותו של אדם, (להלן: “המנוח") עוברים כל נכסיו ליורשיו.

מהו "עיזבון" ?

כל נכסיו של המנוח נקראים "עיזבון" ומהווים את הירושה של המנוח.

איך מחלקים את עיזבונו של המנוח ?

לצורך חלוקת עיזבונו של המנוח, יש צורך להגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה - אצל הרשם לענייני ירושה או בבית הדין הדתי.

מיהם היורשים על-פי דין ?

תחילה יורש מי שהיה במות המנוח - בן זוגו + ילדיי המנוח.

לאחר מכן, ילדיי המנוח וצאצאיהם.

הוריו של המנוח וצאצאיהם.

הורי הוריו של המנוח וצאצאיהם.

הסתלקות יורש מזכותו בעיזבון:-

לאחר מות המנוח, וכל עוד לא חולק העיזבון, החוק מאפשר ליורש להצהיר כי הוא אינו מעוניין בחלקו בעיזבון , כולו או מקצתו, ומסתלק ממנו (סעיף 6 לחוק)

הסתלקות לטובת אדם ספציפי:-

החוק מאפשר ליורש להסתלק מחלקו בעיזבון לטובת בת זוגו, ילדו או אחיו של המנוח, ואז חלקו עובר לטובתו/ם, ולמעשה רואים בו כמי שלא היה יורש מלכתחילה.

הסתלקות של יורש קטין מעיזבון:-

הסתלקות של יורש קטין מחלקו בעיזבון, טעונה אישור בית המשפט.

הסתלקות של יורש שהוכרז פסול-דין מעיזבון:-

הסתלקות של יורש שהוכרז פסול-דין מחלקו בעיזבון, טעונה אישור בית המשפט.

כיצד יורש מודיע על הסתלקותו מחלקו בעיזבון ?

בהודעה בכתב , באמצעות תצהיר מאומתת ע"י עו"ד - לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט, כאשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א לחוק.

יפית לוי , עו"ד ומגשרת

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (קומה 2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר הבית : www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו