משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

הערת אזהרה הימנעות מעשיית עיסקה

מקרה שהגיע לפתחי, מחדד את חשיבות הפניית טיפול משפטי לעו"ד הבקיא בתחום.

גברת אלמנה, המתגוררת עם הבת שלה, בת יחידה בת 40 אשר אינה מסוגלת לדאוג לצרכייה בעצמה – פנתה אליי לאחר

שלדבריה הדאגות הדירו שינה מעיניה.

הגברת התחילה לחשוב מה יקרה לאחר מותה , בין היתר, לגבי הדירה בה עם מתגוררת עם ביתה.

בדיקתי העלתה כי הדירה רשומה על שם הגברת ועל שם בעלה המנוח, בחלקים שווים, כל אחד 50 %.

הגברת רצתה להבטיח שלאחר מותה , הבת שלה תמשיך להתגורר בדירה, כל ימי חייה.

היות ומינוי אפוטרופוס לבת לא היה על הפרק, והיות והבעל המנוח לא הותיר צוואה, פעלתי עבור הגברת בהוצאת צו ירושה

לבעל המנוח, על מנת שניתן יהיה באמצעות צו הירושה לרשום את החלקים בדירה בהתאם.

מחצית הדירה שהיתה רשומה על שם הבעל המנוח, התחלק חצי – חצי בין הגברת לבין הבת, כל אחת רבע.

כך שלאחר רישום צו הירושה בטאבו, חלקה של הגברת בדירה ¾ וחלקה של הבת בדירה ¼.

הגם שהבת היא בת יחידה, ולפי חוק הירושה היא היורשת היחידה של הגברת – עדיין הגברת לא היתה רגועה כי הדירה אינה

רשומה בשלמותה על שם הבת.

היות והגברת רצתה שעוד בחייה תדע שהדירה רשומה על שם הבת, עריכת צוואה לגברת לא היה רלבנטי , ומבחינתי

הוצאה מיותרת לגברת, לכן השלב הבא היה לבצע העברה ללא תמורה מהגברת לבת, של מלוא זכויותיה בדירה.

ואכן כך פעלתי וחלקה של הגברת עבר לבת, והבת בעלת הדירה בשלמות.

ועדיין הגברת לא היתה רגועה, בשל עניינים משפחתיים עדינים שלא אפרט חששה שיחתימו את הבת על מסמכים

ויקחו ממנה את הדירה כלשונה.

זכרתי שהגברת אמרה לי שיש לה אחות שהיא סומכת עליה, לכן הצעתי לגברת לרשום הערת אזהרה בדבר המנעות

מעשיית עיסקה.

סעיפים 126 – 131 לחוק המקרקעין עוסקים ברישום הערות אזהרה בטאבו, ותוצאות רישומן.

ניתן לרשום הערת אזהרה בדבר המנעות מעשיית עיסקה בטאבו על נכס , כאשר הערה כזאת נרשמת בדרך כלל לטובת צד ג'

על מנת שהבעלים הרשומים של הדירה לא יוכלו לבצע כל טרנאקציה בדירה מבלי לקבל את הסכמתו של צד ג' שלטובתו

רשומה ההערה.

סעיף 131 לחוק המקרקעין קובע את התוצאה של רישום הערת אזהרה שכזו, בזו הלשון : “ נרשמה הערת אזהרה לפי

סעיפים 128 , 129 או 130 , לא תרשם עסקה הסותרת את תוכן ההערה, כל עוד לא נמחקה ההערה".

משמעות רישום הערת אזהרה במקרה כאן, היא שהדירה נשארת בבעלות המלאה של הבת, אך ללא הסכמת הדודה לא ניתן

לבצע פעולה משפטית בדירה, כמו למשל מכירת הדירה

הגברת אהבה את הרעיון, ואמרה לי, “בחיים לא שמעתי על דבר כזה ".

משנרשמה הערת אזהרה בדבר המנעות מעיסקה, עבודתי הסתיימה, לעת עתה, ויש גברת שמצליחה להירדם בלילה.

יפית לוי , עו"ד ונוטריון

טל': 050-7680636

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר המשרד: www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו