משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

הפחתת מס רכישה לדירה שניה

הפחתת מדרגות מס רכישה , ברכישת דירת מגורים שניה :-

החוק המסדיר את העניין:-

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963 (להלן: “החוק")

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) תשל"ה – 1974. (להלן: “התקנות")

על מי מוטל מס רכישה ?

מס רכישה מוטל על קונה הדירה.

מועד דיווח לרשויות המס:-

לא יאוחר מ-30 ימים ממועד חתימת ההסכם/ יום חתימת זיכרון דברים/יום חתימה על יפוי כח בלתי חוזר/יום תשלום מקדמה/יום חתימה על הצעת רכישה (דירה מקבלן) – המוקדם מבין כולם.

כיצד מחשבים מס רכישה לדירת מגורים ?

חישוב מס הרכישה משתנה בהתאם למחיר הדירה, ובהתאם לשאלה האם מדובר בדירה יחידה של הקונה, או האם מדובר בקונה שבבעלותו דירה נוספת.(שתי דירות, ומעלה).

כיצד מחשבים את מס הרכישה?

לפי החוק, בקניית דירת מגורים, שיעור מס הרכישה - מדורג.

אחת לשנה מפורסמות מדרגות מס רכישה לדירת מגורים יחידה ולדירת מגורים נוספת.

מליאת הכנסת אישרה ביום 29.07.2020 את הצעת שר האוצר, ישראל כ"ץ, לתיקון חוק מיסוי מקרקעין כך שיופחתו בצורה ניכרת מדרגות מס הרכישה שיחולו על רוכשי דירת מגורים נוספת. התיקון לחוק ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו ברשומות, ובכך הוראת השעה הקבועה בחוק, אשר הייתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020, הוקדמה.

מדרגות מס רכישה – דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) :-

על חלק השווי שעד 1,292,280 שקלים - 5%.

על חלק השווי העולה על 1,292,280 שקלים ועד 3,876,835 6%

על חלק השווי העולה על 3,876,835 שקלים ועד 5,338,290 7%

על חלק השווי העולה על 5,338,290 שקלים ועד 17,794,305 8%

על חלק השווי העולה על 17,794,305 שקלים 10%

יפית לוי , עו"ד ונוטריון

050-7680636

פקס': 077-3179176

yafitadv1@gmail.com

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו