משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

מאמר מדד תשומות הבנייה

במאמרי זה אסביר על מדד תשומות בניה למגורים:-

מהו מדד תשומות הבניה למגורים ?

מדד תשומות הבניה למגורים משקף את עלות בניית דירה חדשה (חומריי בניה, ברזל, מלט, שכר עבודה, כלים וכיוב).

מי קובע את מדד תשומות הבניה ?

מדד תשומות הבניה הוא סל מחירים המשתנה בהתאם לסקר שמבצעת כל חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן:”הלמ"ס")

מועד פרסום מדד תשומות הבניה:-

המדד מתפרסם כל 15 לחודש, ומשקף את החודש הקודם.

שימוש במדד תשומות הבניה:-

נהוג בענף הבניה, להצמיד את התשלומים החלים על הדירה, למדד תשומות הבנייה.

מה המשמעות של הצמדת מחיר הדירה למדד תשומות הבניה ?

ההצמדה למעשה מייקרת את מחיר הדירה בסכומים לא מבוטלים, ויש לקחת זאת בחשבון כשרוכשים דירה חדשה מקבלן, וזאת לאור משך בניית הדירה.

מה נהוג בענף הבניה ?

הנוהג הוא הצמדה למדד תשומות הבניה.

יחד עם זאת, יש קבלנים שמאפשרים הצמדה למדד המחירים לצרכן או לשער הדולר.

מה מומלץ ?

היות והצמדה למדד תשומות הבניה היא תנאי מסחרי, רצוי כי הקונה מסגרת המשא-ומתן על מחיר הדירה ותנאיה – יקבל את הסכמתו של הקבלן כי ההצמדה למדד תשומות הבניה תחול ממועד כמה שיותר מאוחר. (לדוגמא ממועד קבלת היתר בניה או ממועד התחלת הבניה בפועל, ולא ממועד חתימה על הסכם המכר).

או לבקש כי התשלומים יוצמדו למדד המחירים לצרכן, מדד שעלייתו מידי שנה לרוב פחות חדה.

יודגש כי מדובר במדדים תנודתיים מאוד, שלא ניתן לצפות את השינויים בהם מראש.

מה שיעור השינוי השנתי של מדד תשומות הבניה ?

מדד תשומות הבניה עולה כמעט כל שנה.

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החל משנת 2010, קיימת מגמה של המדד השנתי להיות בין 3%-4%.

יפית לוי , עו"ד ומגשרת

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (קומה 2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר הבית : www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו