משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

מאמר פנקס שוברים מקבלן

תשלום כספים לקבלן , עבור רכישת דירה, באמצעות פנקס שוברים:-

החוק המסדיר את העניין:-

חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(תיקון מס' 4),התשס"ח- 2008 (להלן:”החוק")

מטרת התיקון לחוק:-

הטלת מגבלות וסנקציות על הקבלן ועל הבנק המלווה.

תשלום באמצעות שובריי תשלום:-

שיטת תשלום באמצעות שוברי תשלום, נועדה להגן על כספיי מי שרכש דירה מקבלן, בכך שתשלומי התמורה עבור הדירה, יופקדו ע"י הרוכש ישירות לחשבון בנק סגור של פרוייקט הבנייה,בבנק המלווה.

למעשה, נוצר קשר ישיר בין הרוכש לבנק המלווה, ללא מעורבות ישירה של הקבלן.

בנק מלווה:-

בנק שנותן ליווי בנקאי לפרוייקט הבנייה.

פנקס שוברים:-

הבנק המלווה מנפיק פנקס שוברים, כ-20 שוברים בפנקס, ועל גבי כל שובר מוטבעים , בין היתר, פרטיי זיהוי של חשבון פרוייקט הבנייה, שם המוכר, פרטיי הדירה הנמכרת.

איך רוכש יכול לדעת שפנקס השוברים שקיבל, אכן קשור לפרוייקט הבנייה בו רכש דירה ?

ניתן לבדוק בקלות מול הבנק מלווה, כשבכל שובר מופיעות הדרכים לאימות שם וחשבון הפרוייקט, מול הבנק המלווה.

הדרכים לאימות חשבון פרוייקט הבנייה:-

באמצעות אתר האינטרנט של הבנק המלווה ו/או מוקד טלפוני של הבנק המלווה.

מתי הרוכש מקבל את פנקס השוברים ?

עם חתימה על הסכר המכר מול הקבלן, הרוכש מקבל פנקס שוברים ספציפי לדירה שרכש, כאשר כל תשלום, נעשה באמצעות השובר.

על הרוכש להשלים בשובר את פרטיו ואת סכום התשלום, בהתאם ללוח התשלומים שנקבע בהסכם המכר.

רוכש שנוטל משכנתא, משלם גם באמצעות פנקס השוברים ?

כל התשלומים עבור רכישת הדירה מתבצעים באמצעות פנקס השוברים.

גם הכספים מבנק למשכנתאות, ממנו נוטל הרוכש הלוואת משכנתא לצורך מימון ריכתש הדירה, נעשים באמצעות שובר תשלום.

מה הקשר בין תשלום כספיי התמורה באמצעות שובר, לבין ערבות בנקאית ?

תשלום באמצעות שובר, הוא למעשה הוראה בלתי חוזרת של המוכר (הקבלן) לבנק המלווה, להמציא ערבות בנקאית לטובת הרוכש.

כך שתשלום תשלומיי התמורה עבור הדירה, באמצעות שובר התשלום , מקנה לרוכש זכות אוטומטית לקבל ערבות בנקאית מהבנק המלווה, בגובה הסכום ששולם.

ערבות בנקאית / פוליסת ביטוח ע"י תאגיד בנקאי:-

הקבלן מחוייב עפ"י חוק לתת לרוכש בטוחה עבור כל תשלום מתשלומי התמורה בגין הדירה.

הבטוחה יכולה שתהא ערבות בנקאית (כשמי שמלווה את הפרוייקט הוא בנק ) והבטוחה יכולה שתהא פוליסת ביטוח (כשמי שמלווה את הפרוייקט היא חברת ביטוח).

מועד המצאת ערבות בנקאית לרוכש:-

חובת הבנק המלווה להמציא לרוכש ערבות בנקאית לסכום ששולם, באמצעות השובר, בתוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע התשלום.

האם ייתכן מצב שרוכש ישלם תשלום מתשלומי התמורה באמצעות שובר, והבנק המלווה לא ינפיק לו ערבות בנקאית ?

אם לרוכש ניתנה בטוחה אחרת, בהתאם לסעיף 2 לחוק, הבנק אינו מחוייב להנפיק לרוכש ערבות בנקאית.

לדוגמא: במקרה שבנק מלווה את פרוייקט הבנייה, אך הבטוחה היא פוליסה מחברת ביטוח.

יפית לוי , עו"ד ומגשרת

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (קומה 2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר הבית : www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו