משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

מאמר צו ירושה וצו קיום צוואה

במאמרי זה אסביר מהו צו ירושה ומהו צו קיום צוואה, ומיהו הרשם לענייני ירושה:-

החוק המסדיר את העניין:-

חוק הירושה, התשכ"ה – 1965.( להלן: “החוק")

מהי ירושה ?

עם מותו של אדם, (להלן: “המנוח") עוברים כל נכסיו ליורשיו.

מהו "עיזבון" ?

כל נכסיו של המנוח נקראים "עיזבון" ומהווים את הירושה של המנוח.

איך מחלקים את עיזבונו של המנוח ?

לצורך חלוקת עיזבונו של המנוח, יש צורך להגיש בקשה אצל הרשם לענייני ירושה או בבית הדין הדתי.

במאמרי זה אתמקד בפעולה מול הרשם לענייני ירושה.

מהו צו ירושה ?

צו ירושה הוא צו משפטי אשר מסדיר את חלוקת רכושו עפ"י דין של אדם שנפטר - וזאת במקרה שלא הותיר אחריו צוואה.

צו ירושה קובע מי היורשים של המנוח ומה חלקם ו/או מה הזכויות שלהם בעזבונו של המנוח.

הצו ניתן ע"י "הרשם לענייני ירושה" או ע"י בית דין דתי.

מיהם היורשים על-פי דין ?

תחילה יורש מי שהיה במות המנוח - בן זוגו + ילדיי המנוח.

לאחר מכן, ילדיי המנוח וצאצאיהם.

הוריו של המנוח וצאצאיהם.

הורי הוריו של המנוח וצאצאיהם.

באיזה מקרים יורש מיועד, מנוע מלרשת את המנוח ?

מי שהורשע בפסק דין, שניסה לגרום למותו או שגרם במתכוון למותו של המנוח

מי שהורשע בהעלמתה או השמדתה של צוואתו האחרונה של המנוח או בזיוף צוואה או בתביעה לפי צוואה מזויפת.

מהו צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה הוא צו משפטי אשר מסדיר את חלוקת רכושו של המנוח, וזאת במקרה שהותיר אחריו צוואה ערוכה כדין.

הצו ניתן ע"י הרשם לענייני ירושה או ע"י בית דין דתי.

מיהו "הרשם לענייני ירושה" ?

לצורך קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה מתאימה , מאומתת ע"י עו"ד, אצל הרשם לענייני ירושה או בבית הדין הרבני.

הרשם לענייני ירושה הוא חלק ממשרד המשפטים/מחלקת האפוטרופוס הכללי .

מי מחליט היכן להגיש את הבקשה לצו ירושה/צו קיום צוואה ?

מי שמגיש בקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, הוא שמחליט האם להגיש את הבקשה לצו בבית הדין הדתי (הרבני) או אצל הרשם לענייני ירושה.

סמכות מקומית:-

אצל הרשם לענייני ירושה במחוז אשר בתחום סמכותו מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו.

מחוז תל-אביב/חיפה/נצרת-עילית/ ירושלים/באר שבע.

אגרה:-

הגעתם לרשם לענייני ירושה, להגיש את הבקשה לקבלת צו ירושה/צו קיום צוואה, במזכירות תתבקשו לשלם אגרה לצורך פתיחת התיק.

יש לציין כי ניתן לשלם את האגרה, גם באתר האינטרנט של משרד המשפטים, ולצרף לבקשה את האסמכתא המעידה על התשלום.

נכון להיום, אגרת פתיחת תיק – 498 שקלים.

נכון להיום, אגרת פרסום (בעיתון יומי) – 130 שקלים.

בדיקות מקדמיות אצל הרשם לענייני ירושה:-

טרם פתיחת תיק ובדיקה מהותית עפ"י תקנות הירושה - במזכירות הרשם לענייני ירושה בודקים, בין היתר: האם המנוח הותיר צוואה והאם קיים תיק קודם בשמו של המנוח.

הגשתי בקשה לקבלת צו ירושה/צו קיום צוואה, ונפתח תיק - מה עכשיו ?

עם פתיחת תיק למתן צו ירושה/קיום צוואה, מתפרסם בעיתון יומי כי הוגשה בקשה למתן צו.

במקביל, מועברת הבקשה לתגובת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה.

היכן מגישים התנגדות לבקשה למתן צו ירושה/צו קיום צוואה ?

אצל הרשם לענייני ירושה במחוז בו הוגשה הבקשה למתן צו ירושה/צו קיום צוואה.

במידה והרשם לענייני ירושה העביר את התיק לבית משפט לענייני משפחה, כל התנגדות שמוגשת באותו מועד תועבר ישירות לבית המשפט.

מה הדין כשמנוח , נפטר ערירי ללא משפחה? וללא צוואה ?

כשהמנוח נפטר ולא הותיר קרוביי משפחה, כפי שמפורט בחוק, ו/או ידוע בציבור, מי שיורשת את עזבונו של המנוח היא המדינה.

נכסי העיזבון ינוהלו ע"י משרד המשפטים/האגף לאפוטרופוס כללי.

יפית לוי , עו"ד ומגשרת

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (קומה 2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר הבית : www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו