משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

מאמר רישום חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מ ורישומה אצל רשם החברות:-

החוק המסדיר את העניין:-

חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: “החוק")

תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) תש"ס -1999 ( להלן: “התקנות)

תקנות החברות (אגרות), תשס"א- 2001.

המסמכים הנדרשים לצורך הקמת חברה ורישומה אצל רשם החברות:-

טופס הגשת מסמכים לרישום חברה

תקנון

בקשה לרישום חברה (טופס 1)

הצהרת דירקטורים ראשונים

הצהרת בעלי מניות

אישור על תשלום אגרת רישום חברה

שם החברה:-

נדרש לרשום לפחות 3 אפשרויות לשם החברה המוצע, בשפה הרשמית.

אפשרי לבקש כי לחברה יהיה שם מקביל באנגלית, ולשם כך נדרש תרגום מילולי.

תקנון החברה:-

על התקנון חותמים בעלי המניות של החברה, ואת חתימתם מאמת עו"ד.

התקנון כולל, בין היתר, את שם החברה, מטרות החברה, ההון הרשום, הגבלת אחריות, פרטי בעלי מניות (שם, ת.ז. וכתובת).

לצורך קבלת העתק מאושר ע"י רשם החברות של תקנון החברה, יש לשלם 4 שקלים עבור אימות כל עמוד בתקנון.

בקשה לרישום חברה:-

יש להגיש בקשה לרישום חברה בהתאם לטופס 1 בתוספת לתקנות.

הבקשה מוגשת ע"י בעל/י המניות בלבד, ועו"ד מאמת את חתימתו/ם.

והבקשה תואמת לאמור בתקנון החברה.

הצהרת דירקטורים ראשונים:-

יש להגיש הצהרת דירקטורים ראשונים בהתאם לטופס 2 בתוספת לתקנות.

את חתימת הדירקטור/ים או את חתימת האדם שיכהן מטעם תאגיד - עו"ד יאמת את חתימתו/ם.

הצהרת בעלי מניות:-

נוסח הצהרת בעלי מניות לגבי יחיד ולגבי תאגיד בהתאם לטופס 1 בתוספת לתקנות (סעיף1).

יש לשים לב כי במקרה בו לחברה יש רק בעל מניות אחד, החותם על הבקשה לרישום חברה, אין צורך בהגשת הצהרה נוספת.

רק כאשר לחברה יש מספר בעלי מניות (יותר מ1), נדרשת הצהרה מכל בעלי המניות, אשר חתימתם תאומת ע"י עו"ד.

אגרה בגין הקמת חברה ורישומה:-

הקמת חברה ורישומה, כרוכה בתשלום אגרה לרשם החברות, ויש לצרף אסמכתא המעידה על תשלום כאמור.

נכון להיום אגרת רישום חברה עומדת ע"ס של 2,614 שקלים.

יפית לוי , עו"ד ומגשרת

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (קומה 2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר הבית : www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו