משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

מדרגות מס רכישה 2019-2020

מדרגות מס רכישה לשנים 2019-2020 ברכישת דירת מגורים:-

החוק המסדיר את העניין:-

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963 (להלן: “החוק")

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) תשל"ה – 1974. (להלן: “התקנות")

על מי מוטל מס רכישה ?

מס רכישה מוטל על קונה הדירה.

מועד תשלום לרשויות המס:-

לא יאוחר מ-30 ימים ממועד חתימת ההסכם/ יום חתימת זיכרון דברים/יום חתימה על יפוי כח בלתי חוזר/יום תשלום מקדמה/יום חתימה על הצעת רכישה (דירה מקבלן) – המוקדם מבין כולם.

כיצד מחשבים מס רכישה לדירת מגורים ?

חישוב מס הרכישה משתנה בהתאם למחיר הדירה, ובהתאם לשאלה האם מדובר בדירה יחידה של הקונה, או האם מדובר בקונה שבבעלותו דירה נוספת.(שתי דירות, ומעלה).

כיצד מחשבים את מס הרכישה?

לפי החוק, בקניית דירת מגורים, שיעור מס הרכישה - מדורג.

אחת לשנה מפורסמות מדרגות מס רכישה לדירת מגורים יחידה ולדירת מגורים נוספת.

מדרגות מס רכישה – דירת מגורים יחידה למי שהוא תושב ישראל – מיום 16 לינואר, 2019 ועד ליום 16.01.2020 :-

כשמחיר הדירה בשווי עד 1,696,750 שקלים - לא ישולם מס.

על חלק השווי 2,012,560 – 1,696,750 שקלים- 3.5%.

על חלק השווי 2,012,560 – 5,192,150 שקלים- 5%.

על חלק השווי 5,192,150– 17,307,170 שקלים- 8%.

על חלק השווי העולה על 17,307,170 שקלים - 10%.

מדרגות מס רכישה – דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) – מיום 16 לינואר, 2019 ועד ליום 16.01.2020 :-

על חלק השווי שעד 5,194,225 שקלים - 8%.

על חלק השווי העולה על 5,194,225 שקלים- 10%.

הקלות בחישוב מס רכישה:-

ישנן הקלות בחישוב מס רכישה לעולה/נכה/נפגעי פעולות איבה.

יפית לוי , עו"ד ונוטריון

050-7680636

פקס': 077-3179176

yafitadv1@gmail.com

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו