משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

מדרגות מס רכישה 2020-2021

מדרגות מס רכישה לשנים 2020-2021 ברכישת דירת מגורים:-

החוק המסדיר את העניין:-

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963 (להלן: “החוק")

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) תשל"ה – 1974. (להלן: “התקנות")

על מי מוטל מס רכישה ?

מס רכישה מוטל על קונה הדירה.

כיצד מחשבים מס רכישה לדירת מגורים ?

חישוב מס הרכישה משתנה בהתאם למחיר הדירה, ובהתאם לשאלה האם מדובר בדירה יחידה של הקונה, או האם מדובר בקונה שבבעלותו דירה נוספת.(שתי דירות, ומעלה).

כיצד מחשבים את מס הרכישה?

לפי החוק, בקניית דירת מגורים, שיעור מס הרכישה - מדורג.

אחת לשנה מפורסמות מדרגות מס רכישה לדירת מגורים יחידה ולדירת מגורים נוספת.

בהתאם לשינוי במדד, המדד הקובע לעניין זה עלה בשנת 2019 ב – 2.8% והמשמעות היא: הפחתה במס ברכישה.

מדרגות מס רכישה – דירת מגורים יחידה למי שהוא תושב ישראל – מיום 15 לינואר, 2020 ועד ליום 16.01.2021 :-

כשמחיר הדירה בשווי עד 1,744,505 שקלים - לא ישולם מס.

על חלק השווי 2,069,205– 1,744,505 שקלים- 3.5%.

על חלק השווי 5,338,290 – 2,069,205שקלים- 5%.

על חלק השווי 17,794,305– 5,338290 שקלים- 8%.

על חלק השווי העולה על 17,794,305 שקלים - 10%.

מליאת הכנסת אישרה ביום 29.07.2020 את הצעת שר האוצר, ישראל כ"ץ, לתיקון חוק מיסוי מקרקעין כך שיופחתו בצורה ניכרת מדרגות מס הרכישה שיחולו על רוכשי דירת מגורים נוספת. התיקון לחוק ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו ברשומות, ובכך הוראת השעה הקבועה בחוק, אשר הייתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020, הוקדמה.

מדרגות מס רכישה – דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) :-

על חלק השווי שעד 1,292,280 שקלים - 5%.

על חלק השווי העולה על 1,292,280 שקלים ועד 3,876,835 -6%

על חלק השווי העולה על 3,876,835 שקלים ועד 5,338,290 - 7%

על חלק השווי העולה על 5,338,290 שקלים ועד 17,794,305 - 8%

על חלק השווי העולה על 17,794,305 שקלים - 10%

הקלות בחישוב מס רכישה:-

ישנן הקלות בחישוב מס רכישה לעולה/נכה/נפגעי פעולות איבה.

יפית לוי , עו"ד ונוטריון

050-7680636

פקס': 077-3179176

yafitadv1@gmail.com

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו