משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

מדרגות מס רכישה 2021-2022

מדרגות מס רכישה לשנים 2021-2022 ברכישת דירת מגורים:-

החוק המסדיר את העניין:-

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963 (להלן: “החוק")

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) תשל"ה – 1974. (להלן: “התקנות")

על מי מוטל מס רכישה ?

מס רכישה מוטל על קונה הדירה.

כיצד מחשבים מס רכישה לדירת מגורים ?

חישוב מס הרכישה משתנה בהתאם למחיר הדירה, ובהתאם לשאלה האם מדובר בדירה יחידה של הקונה, או האם מדובר בקונה שבבעלותו דירה נוספת.(שתי דירות, ומעלה).

כיצד מחשבים את מס הרכישה?

לפי החוק, בקניית דירת מגורים, שיעור מס הרכישה - מדורג.

אחת לשנה מפורסמות מדרגות מס רכישה לדירת מגורים יחידה ולדירת מגורים נוספת.

מדרגות מס רכישה – דירת מגורים יחידה למי שהוא תושב ישראל – מיום 16 לינואר, 2021 ועד ליום 15.01.2022 :-

כשמחיר הדירה בשווי עד 1,747,865 שקלים - לא ישולם מס.

על חלק השווי 2,073,190 – 1,747,865 שקלים- 3.5%.

על חלק השווי 5,348,565 – 2,073,190 שקלים- 5%.

על חלק השווי 17,828,555 – 5,348,565 שקלים- 8%.

על חלק השווי העולה על 17,828,555 שקלים - 10%.

בהתאם להוראות סעיף 9)ג1ג()1(, הרוכש דירת מגורים )שאינה דירת מגורים יחידה( מיום ג' שבט תשפ"א )16.1.2021( עד ליום יג' שבט תשפ"ב )15.1.2022( יחויב במס רכישה לפי המדרגות הבאות

מדרגות מס רכישה – דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) :-

על חלק השווי שעד 1,294,770 שקלים - 5%.

על חלק השווי העולה על 1,294,770 שקלים ועד 3,884,295 6%

על חלק השווי העולה על 3,884,295 שקלים ועד 5,348,565 7%

על חלק השווי העולה על 5,348,565 שקלים ועד 17,828,555 8%

על חלק השווי העולה על 17,828,555 שקלים 10%

הקלות בחישוב מס רכישה:-

ישנן הקלות בחישוב מס רכישה לעולה/נכה/נפגעי פעולות איבה.

יפית לוי , עו"ד ונוטריון

050-7680636

פקס': 077-3179176

yafitadv1@gmail.com

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו