משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

מנהל עזבון

החוק המסדיר את העניין:-

פרק שישי לחוק הירושה, תשכ”ה – 1965 (להלן: “החוק")

תקנות הירושה, תשנ"ח – 1998 ( להלן: “התקנות")

מה תפקידו של מנהל עזבון ?

מנהל העזבון במסגרת תפקידו מנהל את העזבון כולו עבור כל היורשים.

תפקידו של מנהל העזבון הוא לכנס את נכסי העזבון, לשלם את חובות העזבון, ולחלק בין היורשים מה שנותר בין היורשים.

מהו עזבון?

עזבון כולל את כל הרכוש, הזכויות והחובות של אדם בזמן מותו.

מה לא נכלל בעזבון?

החוק קובע כי בעזבון לא נכללים כספים שיש לשלם לאחר פטירתו של אדם, לפי חוזה ביטוח, חברות בקרן פנסיה או בקופת תגמולים.

כיצד ממנים מנהל עזבון?

יורש או זוכה בצוואה, רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עזבון זמני, לצורך שמירת נכסי העזבון, וזאת גם לפני קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.

מי יכול להתמנות כמנהל עזבון ?

מי שהמנוח ציין בצוואתו, שישמש כמנהל עזבונו.

או

מי שהיורשים כולם מסכימים כי ישמש כמנהל עזבון, אפילו שלא הוזכר בצוואת המנוח.

או

מי שהיורשים על-פי דין, כולם מסכימים שישמש כמנהל עזבון, במקרה שהמנוח לא השאיר צוואה.

מתי ממנים מנהל עזבון?

כאשר לא ניתן לאתר חלק מהיורשים או כשיש חילוקי דיעות בין היורשים.

לרוב לא ממנים מנהל עזבון, אפילו אם המנוח מבקש זאת בצוואתו.

בקשה למנוי מנהל עזבון-

את הבקשה למינוי מנהל עזבון יש להגיש לרשם לענייני ירושה, בתנאי שכל היורשים נתנו הסכמה למינוי אותו מנהל עזבון, וגם מנהל העזבון נדרש ליתן הסכמתו.

בקשה למנוי מנהל עזבון כאשר אין הסכמה של כל היורשים:

כאשר הבקשה למננוי מנהל עזבון אינה נעשית בהסכמת כל היורשים, יש להגיש את הבקשה לבית משפט לענייני משפחה, באזור מגוריו של המנוח.

דוחות/בקשות מטעם מנהל העזבון:

מנהל העזבון מחוייב להגיש דוחות לאפוטרופוס הכללי, ופרטה.

כמו-כן מנהל העזבון, במסגרת תפקידו, מגיש בקשות לבית המשפט לענייני משפחה.

הסכם חלוקת עזבון-

זהו הסכם בין יורשים המחלק את העזבון אפילו בצורה שונה מזאת הקבועה בצוואתו של הנפטר או מהחלוקה לפי החוק – וזאת כל עוד לא שולמה למי מהיורשים תמורה כספית או בשווה כסף, ממקור כלשהו מחוץ לכספי העזבון.

יצויין כי מנהל העזבון יכול להגיע להסכם בין יורשים, לפיו העזבון יחולק גם באופן שונה ממה שנקבע בחוק הירושה או בצוואת המנוח.

יפית לוי , עו"ד ומגשרת

רחוב בן גוריון 19, בני ברק (ק-2)

טל': 050-7680636

פקס': 077-3179176

דוא"ל: yafitadv@walla.com

אתר המשרד: www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו