משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

סעיף 25 לחוק הירושה

סעיף 25 לחוק הירושה, תשכ"ה - 1965

קובע :

"אם התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה" –רשאי בית המשפט לקיים את הצוואה אם לא היה לו ספק : “כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה".

ההיתר לעשות שימוש בכוח זה מותנה בקיומן של דרישות סף - “מרכיבי יסוד" – בלשון החוק.רק אם התקיימו אותם מרכיבי יסוד – המפורטים בכל סוג וסוג של צוואה – ישקול בית המשפט אם התקיים תנאי נוסף : היעדר כל ספק בליבו שהצוואה אכן משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

התקיימותן של דרישות הסף הנה תנאי הכרחי לשימוש בסעיף 25 לחוק הירושה. אם לא התקיימו דרישות הסף – לא ניתן כלל לבחון אם התקיים התנאי השני בדבר היעדר ספק.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד ים 63-64

ובמקרה דנן לא התקיימו מרכיבי היסוד.

שיטת המשפט הישראלית – תחילה הפסיקה, ואחריה סעיף 25 לחוק הירושה, תשכ"ה -1965 בנוסחו החדש – נקטה גישה המעמידה "דרישות סף" כתנאי למתן כוח לבית המשפט לקיים צוואה על אף פגמים צורניים שנפלו בה.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 57

כשהפסיקה מפרשת את הדרישה הקבועה בסעיף 25 לחוק, הפסיקה משתמשת במונחים של "בטחון מלא", “וודאות מוחלטת", “ללא שום ספק" והיו שסברו אף כי נדרשת דרגת שכנוע גבוהה יותר מהנדרש במשפט פלילי - “למעלה מכל ספק".

לדוגמא בע"א 564/71 אדלר נ' נשר, פ"ד כו (2), 745, בעמוד 747 נקבע כי מדובר ב"ודאות מוחלטת, ללא שום ספק, באמיתותה של הצוואה... וכל ספק בעניין זה פועל לרעתו ומונע את קיום המסמך כצוואה".

וכן: ע"א 2098/97 בוסקילה נ' בוסקילה, פ"ד נה (3), 837 שבו קבע כבוד השופט ריבלין כי : “ הפעלת סעיף 25 לחוק מותנית בכך שלבית המשפט לא יהיה כל ספק באמיתות הצוואה".

בפרשת בוסקילה כיוון השופט ריבלין לדרגת שכנוע גבוהה אף מזו הנדרשת במשפט פלילי.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 70

יפית לוי , עו"ד ונוטריון

050-7680636

פקס': 077-3179176

yafitadv1@gmail.com

www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו