משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

צוואה בעדים

צוואה בעדים , סעיף 20 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965

סעיף 20 לחוק קובע :

" צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך, ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו ; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור ".

החוק למעשה קובע מנגנונים שאמורים למנוע התערבות חיצונית.

הפרטים בצוואה בעדים לפי סעיף 20 לחוק הירושה הם כדלקמן: כתב, תאריך, חתימה של המצווה, הצהרת המצווה שזו צוואתו, אישור העדים, חתימת העדים.

ההליכים בצוואה בעדים לפי סעיף 20 לחוק הירושה הם כדלקמן:

חתימת המצווה בפני שני עדים, לאחר הצהרתו בפניהם שזו צוואתו.

אישור העדים באותו המעמד.

חתימת העדים באותו מעמד.

על פני הצוואה

שהמצווה הצהיר כאמור.

שהמצווה חתם כאמור.

זאת ועוד, על העדים להיות כשרים. קטין ופסול דין אינם כשרים להיות עדים לעשיית צוואה (סעיף 24 לחוק הירושה)

מתוך הפרטים וההליכים המפורטים לעיל, שלושה הם בגדר מרכיבי יסוד: מצווה, כתב, שני עדים. בלעדיהם אין הצוואה – צוואה.

(סעיף 25 (ב) ( 2 ) לחוק הירושה.

ע"א 869/75 בריל נ' היועמ"ש פ"ד לב (1) 98

נוכחותם של שני עדים בעת חתימתו של המצווה על צוואתו , הינה תנאי קונסטיטוטיבי (יסודי) ,לפיכך באין שני עדים לצוואה, לא ניתן לקיים צוואה בעדים.

ת"ע (ת"א) 4694/94 קראקש נ' היועמ"ש (26.4.1995)

השופט חיים כהן בע"א 869/75 בריל נ' היועמ"ש פ"ד לב (1) 98, 101 העמיד שלוש דרישות סף בצוואה בעדים: קיומם של מצווה, שני עדים וכתב.

נוכחותם של שני עדים בצוואה בעדים הנה מרכיב יסוד שבלעדיו אין צוואה.

דנ"א 7818/00 אהרן נ' אהרוני, פ"ד נט (6) 653.

הדרישה באשר להצהרת המצווה כי "זו צוואתו" טרם חתימתו עליה, נועדה להבטיח – כ "יסוד עובדתי " - את מודעותו של המצווה למהות המסמך שעליו הוא חותם כצוואתו שלו.

דרישה זו נועדה להסיר כל ספק בדבר גמירת דעתו ליתן לאותו מסמך נפקות משפטית של צוואה קודם שיוסיף הוא את חתימתו עליו.

ההצהרה הזאת היא חלק ממרכיבי הצורה שנועדו להעמיד את המצווה על רצינותם של המסמך והמעמד, וכך לוודא כי הצוואה אכן משקפת את רצונו החופשי והאמיתי.

ע"א 851/79 , 160/80 בנדל נ' בנדל פ"ד לה (3) 101

ע"א 347/84 צימט נ' בנימין פ"ד מ (4 ) 118

ע"א 250/70 שרעבי נ' סוברי פ"ד כ (1 ה) 429.

בהצהרה כאמור מאשר המצווה כי הן המסמך נושא ההצהרה, והן החתימה עליו שבאה בהמשך להצהרה, נעשו בגמירות דעת מלאה מבחינתו.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 42

חתימת המצווה, שאמורה לבוא לאחר הצהרתו כי זו צוואתו, מלמדת כי המצווה התכוון לתת למסמך שעליו חתם את נפקותו המשפטית כצוואה.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 41

אישור העדים באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו, מספקת – "כיסוד ראייתי" – את ההוכחה למודעותו של המצווה כאמור.

השופט קדמי בפרשת לנדאו נ' וין הבהיר כי להצהרת המצווה יש תכלית כפולה: מצד אחד – המצווה מזהה באמצעותה את המסמך שעליו הוא חותם כצוואתו שלו.

מצד שני – המצווה מאשר באמצעות ההצהרה כי תוכן המסמך שעליו הוא מצביע באמת משקף את רצונו.

הפן הראשון של ההצהרה הוא טכני – פורמלי, בעוד שמשנהו – ענייני מהותי.

ע"א 2119/94 לנדאו נ' וין פ"ד מט (2) 77.

אישור העדים שהמצווה הצהיר כי זו צוואתו וחתם עליה צריך להופיע על פני הצוואה.

לפי סעיף 20 סדר הדברים הוא כזה : לא זו בלבד שאישור העדים צריך להינתן "באותו מעמד" שבו מצהיר המצווה וחותם – שהרי אחרת עניין לנו בפגם פורמלי – אלא הצהרת המצווה כי זו צוואתו וכן חתימתו עליה (לאחר מתן הצהרתו זו) צריכות להיעשות לפני אישור העדים.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 91

הצהרת העדים כי המנוח הצהיר שזו צוואתו – משקפת את "היסוד הראייתי" לקיומו של היסוד העובדתי (הצהרת המצווה שזו צוואתו). והיעדרה הוכח בפסיקה כפגם צורני המעביר אל מבקש הקיום את נטל השכנוע (חובת הראיה) כי הצוואה אכן משקפת מבטאת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

ע"א 851/79 , 160/80 בנדל נ' בנדל פ"ד לה (3) 101

ע"א 142/80 מירסקי נ' מירסקי פ"ד לה (2) 155.

ע"א 681/77 מרק נ' שאבי פ"ד לג (1) 7

בצוואה בעדים נוכחותם של שני עדים שבפניהם אמור המצווה להביא את צוואתו היא בגדר "מרכיב יסוד" כאמור בסעיף 25 (ב) (2 ) לחוק הירושה.

העדים חייבים להיות בגירים שלא הוכרזו כפסולי דין (סעיף 24 לחוק)

תפקידם של העדים הוא לקבל את הצהרת המצווה שזו צוואתו ולצפות במעשה החתימה שלו עליה, וזאת למען יוכלו העדים למלא כהלכה את התפקיד השני שיועד להם : לאשר בכתב על פני הצוואה שהמצווה אכן הצהיר וחתם כאמור.

לאישור העדים יש ביטוי חיצוני : חתימתם על פני הצוואה.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 43

יפית לוי , עו"ד ונוטריון

050-7680636

פקס': 077-3179176

yafitadv1@gmail.com

www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו