משרדה של עורכת דין יפית לוי לשירותך

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד, סעיף 19 לחוק הירושה, תשכ"ה - 1965

סעיף 19 לחוק הירושה, קובע:

" צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו ".

כתב היד הינו תנאי מקדים והכרחי לכך שהמסמך ייחשב ייחשב כצוואה בכתב יד, וזאת עוד לפני הוכחת העובדה כי הוא משקף את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

המ"פ (חי) 331/94 לביא נ' לייבה (08.07.1997)

אם כתב היד אינו כתב ידו של המצווה, לא ניתו לעשות שימוש בסעיף 25 לחוק הירושה גם אם המסמך נושא את חתימתו של המצווה.

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 79

כתב היד והיות הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה הם מרכיבי יסוד של צוואה בכתב יד לפי סעיף 19 לחוק הירושה (סעיף 25 (ב) (1 ) לחוק הירושה.

כתב ידו של המצווה בשלמותו על כל המסמך, הוא מרכיב יסוד שבלעדיו אין המדובר בצוואה בכתב יד, שכן זהו סימן ההיכר של צוואה בכתב.

כתב היד הוא הוכחה הבאה במקום עדותם של העדים שההוראות הכתובות בצוואה אכן משקפות את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

לפי הפסיקה,העמידה בדרישה זו של כתב היד הינה הערובה הטובה ביותר שהאמור בצוואה אכן משקף את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה

פגמים בצוואות , שאול שוחט , הוצאת סדן, עמוד 38

יפית לוי , עו"ד ונוטריון

050-7680636

פקס': 077-3179176

yafitadv1@gmail.com

www.yafit-law.co.il

עיצוב ובניית אתרים יאלו סטודיו